top of page

HAKKIMIZDA

Merkez olarak Osmanlı geçmişinin Türk dünyası çalışmalarından tamamen koparak ayrı bir disiplin haline gelmesini önemsemekteyiz, elbette ki Osmanlı İncelemeleri kendi içinde yüzlerce disipline bölünerek ele alınabilecek bir alan teşkil etmektedir. Fakat küresel bağlamda Osmanlı Çalışmalarının Büyük Türk Dünyası paradigması çerçevesinde ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz ve bu nedenle Osmanlı ve Türk kimliğine dair çalışmaları tek çatı alında birleştirmeyi hedefliyoruz. Osmanlı ve Türk Çalışmaları Merkezi,  Türk Dünyası, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'nin dili, edebiyatı, tarihi, siyaseti ve kültürü üzerine titiz bir program sunmaktadır.  Türk Dünyası hakkında daha derin, disiplinler arası bir anlayış geliştirmek için entelektüel diyaloğu ve bilimsel araştırmayı teşvik eden merkez, ulusal ve uluslararası toplulukların karşılıklı etkileşimini içeren projelerle Türkiye ve Türk Dünyasının kültürel ve tarihi mirasını korumak ve yaymak amacı ile kurulmuştur. 

 

Osmanlı Türk Çalışmaları Merkezi
Merkez Tarafından Finanse Edilen Projeler

Yabancılar için Türkçe Öğrenimi Projesi

Projenin amacı yabancılara Türkçe öğretmek ve bu alanın akademik bir temele oturtulması için Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesini desteklemektir.

 

Osmanlı Dili Öğretimi Projesi

Bu ÇEVRİMİÇİ kurs, alfabeyi öğrenerek ve basılı metin seçimlerindeki okumalar yoluyla Osmanlı Türkçesinin temellerine bir giriş olacaktır.

Kursumuz ücretsizdir.

MERKEZ HAKKINDA
TOPLULUK ÜYELİĞİ
ETKİNLİKLER

Merkezimiz Osmanlı ve Türk araştırmalarıyla ilgilenen, kar amacı gütmeyen, siyasi amaç içermeyen bir bilimsel kuruluştur. Merkezin hedefleri yüksek standartlarda burs ve eğitim sağlamak; toplantılar ve yazılı bilgi alışverişi yoluyla üyeleri arasında iletişimi kolaylaştırmak; Osmanlı ve Türk çalışmaları ile ilgilenen kişi ve kuruluşlar arasında uluslararası, bilimsel işbirliğini teşvik etmektir.

OTÇM, bölüm toplantıları, konferanslar ve seminerler aracılığıyla en son gelişmeleri paylaşarak size eşsiz fırsatlar sunar. Araştırma Merkezi üyelerinin gerçek zamanlı tartışmalara katılabileceği ve diğer üyelerle bilgi paylaşabileceği özel bir topluluktur. Türkçe veya Osmanlı çalışmaları ile ilgilenen kişiler topluluğumuzun üye olabilirler
Üyelikler için herhangi bir ücret istenmemektedir. 

Merkez, dünyanın her yerindeki Osmanlı ve Türk araştırmaları alanında çalışan akademisyenler ve uzmanlar arasında ağ oluşturarak ve son gelişmeler hakkında düşünceleri paylaşmaya elverişli bilimsel etkinlikler düzenlemektedir. 

bottom of page