top of page

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderim Son Tarihi

12 Nisan 2024 

Program Duyurusu

22 Nisan 2024

Yüz Yüze Sunumlar

26 Nisan 2024

Online Sunumlar

27-28 Nisan 2024

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

10 Mayıs 2024

Bildiri Kitabı Yayın Tarihi

7 Haziran 2024

ÖZET GÖNDER

Bildiri çağrısında belirtilen alanlarla ilgili çalışma dillerinde yazılmış e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmektedir. Özetler ve tam metinler, kongrenin bilimsel komitesi ve bu alanda uzmanlaşmış akademisyenler tarafından çift kör hakem değerlendirmelerine göre değerlendirilir ve seçilir.

Özet 400 kelimeyi geçmemeli ve sorunu, hedefleri, araştırma yöntemlerini ve sonuçları açıkça belirtmelidir.

KAYIT

  • Tüm Oturumlara Katılım

  • Kahve / Çay Molaları

  • Katılım sertifikası

  • Program Çizelgesi bildirisi

  • Kongre Bildiri Kitabı

  • *** Online katılım için sadece programın elektronik kopyaları, tutanaklar, katılım sertifikası ve fatura sağlanacaktır.

IV. ULUSLARARASI

OSMANLI - TÜRK ÇALIŞMALARI KONGRESİ

26-28 Nisan 2024, online ve yüz yüze

Giresun Üniversitesi

ÇAĞRI METNİ


Kıymetli araştırmacılar ve akademisyenler

 

Düzenleme komitesi adına IV. Uluslararası  Osmanlı - Türk Çalışmaları  Kongresi'nin 26-28 Nisan 2024  tarihlerinde Giresun Üniversitesi, Türkiye'de yapılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Katılımcıların hem yüz yüze hem de çevrimiçi yapabilecekleri şekilde düzenlenecek olan kongre, Osmanlı Türk Dünyası Çalışmalarının her alanında yeni araştırma sonuçlarının sunulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Kongre, Osmanlı  Türk Araştırmalarının tüm yönleriyle ilgili deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını paylaşmak için önde gelen akademisyenleri, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bilim insanları, araştırmacılar ve lisansüstü öğrencilerin en son araştırma sonuçlarını, fikirlerini, gelişmelerini ve uygulamalarını sunmaları için önde gelen disiplinler arası forum sağlar. Kongre, dünyanın dört bir yanından ilgi alanındaki önde gelen akademik bilim adamlarını, araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirecek.

 

Kongrenin amacı, dünyanın dört bir yanındaki tüm uluslararası değerli akademisyenleri için bilimsel bir forum sağlamak ve son teknoloji bilginin interaktif değişimini sağlamaktır.

Kongre Dilleri

Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve tüm Türk Lehçeleri,  İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça

Kongre Konuları

Kongremizin araştırma konuları için lütfen tıklayınız

Özet Gönderimi

Kongre organizatörleri, bildiri çağrısında belirtilen alanlarla yakından ilgili olan İngilizce, Türkçe, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde yazılmış  başvuruları memnuniyetle kabul etmektedir.

Özet 400 kelimeyi geçmemeli ve araştırma sorusu, hedefleri, yöntemlerini ve sonuçları açıkça belirtmelidir.

Lütfen özetinizi 12 Nisan 2024'e kadar yalnızca  sayfada yer alan başvuru formu üzerinden gönderiniz. 

Yazarlara ayrıca özetlerini yeniden okumaları tavsiye edilir. Yazım, dilbilgisi veya verilerdeki herhangi bir hata baskıda görünecektir.

Bildiri özetleri ve tam metinler, kongre bilimsel komitesi ve bu alanda uzmanlaşmış akademisyenler tarafından çift kör hakem değerlendirmelerine göre değerlendirilir ve seçilir. Hakem değerlendirmesi tamamlanan çalışmaların yazarlarına sonuç gecikmeksizin (red/kabul) bildirilmektedir

İngilizce Özet Zorunlu

Tam Metin Gönderimi
Makalenizi/tam metninizi en geç
10 Mayıs 2024  tarihine kadar word/doc formatında 
contact@ottomanturkishstudies.org  adresine göndermelisiniz.

Dosya, Sorumlu Yazarın soyadıyla adlandırılmalıdır.

Örnek dosya: TAM METİN ŞABLONU

Makalenizi göndermeden önce, formatın şablona uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Özellikle, başlık ve yazar bölümünün görünümünü, bölüm başlıklarının görünümünü, belge kenar boşluklarını, sütun genişliğini ve diğer özellikleri kontrol ediniz.

Ayrıca, ödemeyi tamamladıktan sonra Tam Metin bildirilerinizi gönderebileceğinizi unutmayınız.

TAM METİN KILAVUZU
Özet / Tam Metin Yönergeleri

- Times New Roman, 12 pt. (Makale başlığı, yazar isimleri, kurum isimleri, e-posta adresleri, özet ve tüm anahtar sözcükler 12 punto olmalıdır.

Grafik, tablo gibi bölümler için yazarın yazı tipi boyutu en uygun şekilde yazar tarafından belirlenebilir)

- Satır aralığı 1,25 verin

- Paragrafın başında soldan girinti yapmayın.

- ANA başlıklar BÜYÜK harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır.

- APA atıf stilini kullanabilirsiniz

- Tam metinleriniz en az 5 sayfa olmalıdır.

- ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümleri tam metinlerinizde ayrı başlıklar altında gösterilmelidir.

Katılım Şekli
İki alternatif sunuyoruz
- Giresun Üniversitesi'n
de yüz yüze katılım
- Online katılım (Zoom programı ile)

Katılım Ücreti

Kongrenin herhangi bir sponsoru bulunmamaktadır. Katılımcılardan cüz'i bir ücret alınacaktır ve elde edilen gelirle davetli konuşmacıların ulaşım giderleri, yayın hizmetleri, koordinatör giderleri gibi zorunlu hizmetler karşılanacaktır 

Bir bildiri ile katılım ücreti: 500 TL, İki bildiri ile katılım ücreti 750 TL

Kredi kartı ile 500 TL ödemek için TIKLAYINIZ

Kredi kartı ile 750 TL ödemek için TIKLAYINIZ

Doçentlik ve Akademik Teşvik

Türkiye'deki mevcut düzenlemelere göre akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini karşılamaktadır

Türkiye kontenjanı %45'tir

Konaklama

Katılımcılarımızın konaklama giderleri kendilerine aittir.

Önemli Not: Yüz yüze oturumlar yapılabilmesi için en az 12 yüz yüze katılım talebi olması gerekmektedir. 
Yeterli katılım olup olmayacağı son başvuru tarihinde belli olacaktır. Bu sebeple son başvuru tarihinden önce herhangi bir  seyahat planı yapılmaması rica olunur

bottom of page